Suradnici

Premium centar za nekretnine surađuje samo sa stručnjacima koji su članovi stručnih udruga i koji ispunjavaju visoke standarde i posjeduju sljedeća ovlaštenja:

  • Stalni sudski vještaci za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina nadležnih sudova u Republici Hrvatskoj
  • Ovlaštene osobe za pregled i energetsko certificiranje nekretnina
  • Ovlašteni europski procjenitelji po licenci TEGoVA sa valjanim rješenjem REV – Recognised European Valuer
  • Međunarodni certifikat Green Building Professional

 

Od prosinca 2017.g. u Republici Hrvatskoj je imenovano prvih osam ovlaštenih europskih procjenitelja (REV) po licenci TEGoVA, od kojih je jedan član našeg tima.

 

Europska grupacija udruga za procjenjivanje nekretnina TEGoVA najveća je institucija europskih procjenitelja sa sjedištem u Bruxellesu koja se posebno zalaže za usklađivanje europskih procjeniteljskih standarda i promociju procjeniteljske struke.